Powstanie Stowarzyszenia Doradców Podatkowych Forum

03 lipiec 2015

Przez grupę doradców podatkowych Zostało powołane do życia Stowarzyszenie Doradców Podatkowych Forum. Jego głównym celem jest integracja środowiska indywidualnych doradców podatkowych i działania na rzecz rozpowszechnienia opinii o doradcy podatkowym jako o zawodzie zaufania publicznego. Wkrótce pierwsze informacje o działalności Stowarzyszenia.