O stowarzyszeniu

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane 15 listopada 2014 r.

Jego główne cele to:

 1. integracja środowiska doradców podatkowych,
 2. podnoszenie rangi zawodu doradcy podatkowego jako zawodu zaufania publicznego,
 3. reprezentowanie zawodowych interesów środowiska doradców podatkowych,
 4. wspieranie wolnego wykonywania zawodu doradcy podatkowego,
 5. współpraca z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami, a w szczególności ze stowarzyszeniami doradców podatkowych,
 6. kształtowanie pozytywnego wizerunku zawodu doradcy podatkowego,
 7. inicjowanie zmian legislacyjnych ułatwiających wykonywanie zawodu doradcy podatkowego,
 8. udział w pracach legislacyjnych związanych ze zmianami w przepisach prawa podatkowego i gospodarczego,
 9. działalność na rzecz integracji europejskiej,
 10. działalność oświatowa i edukacyjna oraz popularyzowanie wiedzy dotyczącej prawa podatkowego i gospodarczego w społeczeństwie,
 11. dbanie o nienaganny poziom etyczny i zawodowy doradców podatkowych.