Kasy fiskalne on-line (od 1 stycznia 2020 r.)

25 październik 2019

Kasy fiskalne, które były dotychczas używane przez podatników będą stopniowo zastępowane nowymi.

Kasy fiskalne online będą przekazywały dane na temat transakcji, w tym paragony i raporty dobowe, w sposób automatyczny zgodnie z harmonogramem przekazu danych lub na żądanie użytkownika, do Centralnego Repozytorium Kas. Wysyłane drogą elektroniczną paragony nie będą zawierały żadnych informacji na temat konsumenta.

Czytaj więcej

NIP na paragonie (od 1 stycznia 2020 r.)

25 październik 2019

Przedsiębiorca dokonujący zakupów firmowych nie będzie mógł uzyskać faktury na podstawie wystawionego paragonu, jeśli nie będzie on zawierał NIP-u.

W przypadku wystawienia faktury do paragonu, niezawierającego NIP-u nabywcy, wystawca faktury narazi się na sankcję w wysokości 100% VAT-u wynikającego z faktury. Na taką samą sankcję narazi się odbiorca faktury, jeśli odliczy z niej VAT.

Czytaj więcej

Zmiana stawki podatkowej w dochodach z PIT (od 1 października 2019 r.)

25 październik 2019

Od 1 października 2019 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzająca wyższe koszty uzyskania przychodów dla pracowników i obniżająca najniższą stawkę podatku skali podatkowej, z 18% na 17%.

Czytaj więcej

Biała lista podatników – zarejestrowane konta bankowe (od 01 stycznia 2020 r.)

25 październik 2019

Zgodnie z nowelizacją ustawy o VAT (Dz.U. z 2019 r. poz. 1018) od września br. powstanie elektroniczny wykaz czynnych podatników (tzw. biała lista), który prowadzić będzie szef Krajowej Administracji Skarbowej. W wykazie będzie można sprawdzić, czy kontrahent był w chwili transakcji czynnym podatnikiem VAT. Znajdą się w nim również podane fiskusowi przy rejestracji lub aktualizacji numery rachunków bankowych i prowadzonych w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych.

Czytaj więcej

Zwolnienie z PIT dla młodych (od 1 sierpnia 2019 r.)

25 październik 2019

Od 01 sierpnia obowiązuje nowy zapis art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PDOF, z którego wynika, że wolne od podatku dochodowego są przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia, otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł.

Czytaj więcej

Obowiązek regulowania zapłaty na rachunek bankowy a koszt uzyskania przychodów, MPP (od 01 stycznia 2020 r.)

25 październik 2019

Podatnicy PIT i CIT nie zaliczą do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części (lub zmniejszają wysokość kosztów), w jakiej płatność dotycząca faktury, w której wartość sprzedaży brutto przekracza 15 000 zł (lub równowartość tej kwoty) i obejmuje swym zakresem towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT mimo obowiązku zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności została dokonana w inny sposób.

Czytaj więcej

Publikacja zbioru przepisów "Podatki 2020 dla doradców podatkowych"

14 październik 2019

Szanowni Państwo,
W związku z brakiem informacji ze strony MO KIDP na temat przygotowania zbioru przepisów "Podatki 2020 dla doradców podatkowych", wzorem ubiegłego roku, Stowarzyszenie Doradców Podatkowych FORUM powzięło decyzję o przygotowaniu w/w publikacji.

Czytaj więcej

Podzielona płatność (od 01 listopada 2019 r.)

25 październik 2019

Obligatoryjnym stosowaniem MPP (Metoda Podzielonej Płatności) są objęte płatności dotyczące faktur dokumentujących transakcje dotyczące towarów i usług wykazanych w załączniku nr 15 do ustawy dokonane pomiędzy podatnikami, których wartość jednorazowej trasakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, jest równa lub przekracza 15.000 zł. Transakcje na kwoty poniżej 15.000 zł podlegają natomiast rozliczaniu na ogólnych zasadach. W zakresie takich transakcji nabywca będzie mógł zastosować MPP na zasadzie dobrowolności.

Czytaj więcej

Ministerstwo Finansów pracuje nad wydłużeniem terminów dla podatników w zakresie cen transferowych

16 luty 2018

Wydłużenie o ok. pół roku terminów na sporządzenie dokumentacji lokalnej i grupowej, a także na złożenie oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji oraz sprawozdania CIT-TP/PIT-TP – dotyczących transakcji za 2017 i 2018 r. – przewiduje projekt rozporządzenia Ministra Finansów, który trafił do konsultacji wewnątrzresortowych.

Czytaj więcej