Wydatki na organizację mini targów i na oprawę artystyczną stanowią kosztu uzyskania przychodów

29 listopad 2017

Przedmiotem sporu w niniejszej sprawie jest prawo skarżącej do zaliczenia wszystkich wydatków poniesionych w związku z organizacją mini targów do kosztów uzyskania przychodów.

Czytaj więcej

Projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz niektórych innych ustaw

29 listopad 2017

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 18 października 2017 r. (II FSK 2538/15) potwierdził stanowisko Izby Skarbowej.

Czytaj więcej

Ostrzeżenie przed optymalizacją podatkową związaną z nadużyciem zwolnienia podatkowego dla dywidend

15 listopad 2017

Ministerstwo Finansów zidentyfikowało przypadki nadużywania zwolnienia podatkowego dla dywidend poprzez dokonywanie ich wypłat z wykorzystaniem spółek pośredniczących.

Czytaj więcej

Przekazywanie klientom (lub potencjalnym klientom) gadżetów o wysokiej wartości stanowi działania z zakresu reprezentacji firmy, a drogie gadżety nie mogą być odliczone od podatku

15 listopad 2017

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 18 października 2017 r. (II FSK 2538/15) potwierdził stanowisko Izby Skarbowej.

Czytaj więcej

Informacja Szefa KAS na temat prowadzenia działalności za pośrednictwem zagranicznej spółki osobowej – uwaga na miejsce zarządu i sztuczny sposób działania

15 listopad 2017

Szef KAS zwraca uwagę na wnioski o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego kierowane przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, w których przedstawiany jest stan faktyczny, dotyczący posiadania zagranicznego zakładu w formie spółki osobowej, wskazujący w opinii Szefa KAS na możliwość zastosowania przepisów o przeciwdziałaniu unikaniu opodatkowania.

Czytaj więcej

Czy opłata za usługę kształcenia w ramach studiów podyplomowych w zakresie coachingu będzie stanowiła koszty uzyskania przychodu przedsiębiorcy?

15 listopad 2017

W interpretacji z dnia 20 października 2017 r. (0111-KDIB1-1.4011.142.2017.1.NL) opisano, że wnioskodawczyni prowadzi jednoosobowo działalność gospodarczą, w ramach której świadczy usługi na rzecz Spółki z o.o. w oparciu o umowę agencyjną.

Czytaj więcej

CBC – oficjalna wersja wzoru dokumentu elektronicznego dla formularza CBC-P

19 październik 2017

Według stanu na 12/10/2017

Już jest. Ostateczna wersja formularza na powiadomienie o tym, kto sporządza Raport CBC. Kara za brak złożenia powiadomienia CBC-P wynosi do 1 mln zł. ! Podmiot, który go nie złoży, a należy do Grupy Kapitałowej, której skonsolidowane przychody przekroczyły 750 mln Euro, musiałby sam sporządzać ten raport. Poniżej fragment strony MF

Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że oficjalna wersja wzoru dokumentu elektronicznego CBC-P jest opublikowana w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-urzednika/inne-systemy/crwde - wzór nr 2017/10/09/4487 - wzór nr 2017/10/09/4487).

Czytaj więcej

Można odliczać VAT z faktury otrzymanej od podmiotu wykreślonego z ewidencji, o ile transakcja faktycznie miała miejsce, a celem transakcji nie było oszustwo

15 listopad 2017

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 19 października 2017 r. (C 101/16) orzekł, że dyrektywę Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej należy interpretować w ten sposób...

Czytaj więcej

Formularz CBC-P dot. informacji o grupie podmiotów dostępny na e-PUAP

19 październik 2017
  • Na platformie ePUAP opublikowano wzór dokumentu CBC-P.
  • To formularz przeznaczony dla jednostek, które wchodzą w skład grupy podmiotów.
Czytaj więcej