Minister Finansów o rozliczaniu podatku dochodowego od nieruchomości komercyjnych w 2018 r.

22 grudzień 2017

• Od 1 stycznia 2018 r. zaczną obowiązywać zmiany w ustawach o PIT i CIT, które wprowadzają tzw. podatek minimalny, czyli podatek dochodowy dla właścicieli nieruchomości komercyjnych o wartości przekraczającej 10 mln zł.
• W mediach pojawiła się niewłaściwa wykładnia przepisów, zgodnie z którą od nowego roku podatnicy będą mogli odliczyć od zaliczki na podatek PIT lub CIT kwotę tzw. podatku minimalnego – mimo jego niezapłacenia.
• Nowe rozwiązania przewidują zachowanie neutralności: wprowadzenie minimalnego podatku dochodowego od nieruchomości oraz brak konieczności płacenia przez podatników najpierw podatku minimalnego, a następnie zaliczki na podatek pomniejszonej o kwotę podatku minimalnego.

Czytaj więcej

Publikacja danych o podatnikach

22 grudzień 2017

Informacja Ministerstwa Finansów w sprawie ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Czytaj więcej

Ustawa zmieniająca ustawy o podatku dochodowym podpisana przez Prezydenta

29 listopad 2017

Została podpisana ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Czytaj więcej

Split payment od lipca 2018 r.

22 grudzień 2017

Informacja Ministerstwa Finansów w sprawie ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy od podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Czytaj więcej

Ustawa zmieniającą ordynacje podatkową

29 listopad 2017

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał Ustawę z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa. Ustawa wprowadza dwie kategorie zmian.
Po pierwsze, do otwartego katalogu dowodów w postępowaniu podatkowym dodano dokumenty zgromadzone w toku działalności analitycznej Krajowej Administracji Skarbowej.

Czytaj więcej

Korekta odpisów amortyzacyjnych od nabytych środków trwałych, na które podatnik otrzymał dofinansowanie nie jest dokonywana wstecznie

22 grudzień 2017

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 10 października 2017 r. (II FSK 2491/15) orzekł, że istota sporu w rozpoznanej sprawie dotyczy interpretacji art. 16 ust. 1 pkt 48 u.p.d.o.p., i sprowadza się do odpowiedzi na pytanie, z jakim momentem podatnik obowiązany jest korygować wysokość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od nabytych środków trwałych, na które otrzymał dofinansowanie.

Czytaj więcej

Jak długo organ może kontrolować stratę?

29 listopad 2017

Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale z dnia 6 listopada 2017 r. (II FPS 3/17)...

Czytaj więcej

Ratyfikacja wielostronnej Konwencji MLI

22 grudzień 2017

Konwencja wielostronna implementuje prace prowadzone przez OECD w ramach projektu Base Erosion Profit Shifting (BEPS).

Czytaj więcej

Kasa fiskalna a brak sprzedaży w danym dniu

29 listopad 2017

Czy w sytuacji gdy u Wnioskodawcy w danym dniu nie występuje sprzedaż, która podlega ewidencji przy użyciu kasy rejestrującej (tzn. nie występuje sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych), będzie on zobowiązany sporządzić i wydrukować raport dobowy fiskalny?

Czytaj więcej