Próg transakcji czy innego zdarzenia powyżej którego zachodzi obowiązek przygotowania dokumentacji do cen transferowych

19 styczeń 2018

Czy wskazany w art. 9a ust. 1d ustawy o CIT limit transakcji lub innych zdarzeń jednego rodzaju mających istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika należy odnosić osobno do każdej transakcji zawartej z danym podmiotem powiązanym, a w konsekwencji, czy jeżeli kwota danej transakcji nie będzie przekraczać tego limitu, to Spółka nie będzie miała obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej dla takiej transakcji?

Czytaj więcej

Rozlicz PIT z administracją skarbową

19 styczeń 2018

• Wszyscy podatnicy, którzy składają roczne zeznania na formularzu PIT-37, mogą liczyć na wsparcie administracji skarbowej.
• Wystarczy, że złożą krótki wniosek PIT-WZ, a urząd skarbowy wypełni za nich deklarację podatkową.

Czytaj więcej

Korzystny wyrok. Sprzedaż aukcyjna przez Internet – czy jest PCC?

31 grudzień 2017

Czy w przypadku zawierania przez Spółkę umowy sprzedaży z podmiotem nieposiadającym miejsca zamieszkania ani siedziby na terytorium RP za pośrednictwem serwisów aukcyjnych, na warunkach przedstawionych wyłącznie przez sprzedawcę, z całkowitym pominięciem możliwości negocjacji (opcja "Kup teraz") w sytuacji, gdy przedmiot transakcji znajduje się poza terytorium RP, jest zobowiązana do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych?

Czytaj więcej

Podstawa opodatkowania podatkiem VAT instrumentów pochodnych

19 styczeń 2018

Czy w odniesieniu do transakcji, których przedmiotem są instrumenty pochodne, podstawą opodatkowania - obrotem w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm., obecnie Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.), zwanej dalej "Uptu", a jednocześnie wartością, którą należy uwzględnić przy obliczaniu proporcji, o której mowa w art. 90 Uptu, jest łączny wynik na transakcjach zrealizowanych w danym okresie rozliczeniowym?

Czytaj więcej

Darowizna znaku towarowego dokonana przez syna na rzecz ojca nie podlega VAT

31 grudzień 2017

Wnioskodawca nie jest zarejestrowany jako podatnik podatku od towarów i usług oraz nie prowadzi działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. poz. 1829 ze zm.).

Czytaj więcej

Zorganizowana część przedsiębiorstwa i inne pojęcia dla celów podatku VAT definiuje się wg ich znaczeń ekonomicznych, a forma prawna jest mniej istotna

19 styczeń 2018

Czy będący przedmiotem planowanego aportu do Spółki Zależnej zespół składników materialnych i niematerialnych stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług i w konsekwencji, czy planowana transakcja aportu do spółki zależnej tego zespołu składników majątkowych nie podlega opodatkowaniu VAT na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT?

Czytaj więcej

Sprzedaży wierzytelności o zapłatę odszkodowania bez kosztów

31 grudzień 2017

Spółka zadała pytanie, czy w przypadku sprzedaży wierzytelności o zapłatę odszkodowania (wierzytelność własna nie rozpoznana jako przychód należny) wartość nominalna tej wierzytelności będzie stanowiła koszt uzyskania przychodów dla potrzeb podatku dochodowego od osób prawnych?

Czytaj więcej

Czy wydatki związane ze zorganizowaniem siłowni dla pracowników stanowią koszty uzyskania przychodów Spółki?

31 grudzień 2017

Dyrektor Krajowej Izby Skarbowej w interpretacji z dnia 25 października 2017 r. (0111-KDIB1-3.4010.314.2017.1.MBD) uznał, że z przedstawionego we wniosku zaistniałego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego wynika, że wydatki związane ze zorganizowaniem siłowni dla pracowników Spółki, przyczynią się do przywiązania pracowników do pracodawcy, a także umożliwią pozyskanie nowych pracowników.

Czytaj więcej

Porozumienie Polski i USA ws. wymiany raportów CbC

22 grudzień 2017

• Wiceminister finansów Paweł Gruza podpisał dwustronne porozumienie między Polską i Stanami Zjednoczonymi w sprawie wymiany raportów CbC.
• Podpisanie porozumienia przez stronę amerykańską jest oczekiwane przed końcem roku.

Czytaj więcej