Od 1 stycznia 2018 r. JPK_VAT prostszy dla przedsiębiorców

19 październik 2017
 • Nowa, uproszczona struktura JPK_VAT, która zacznie obowiązywać 1 stycznia 2018 r., to wynik konsultacji z przedsiębiorcami.
 • Dzięki zmianom plik będzie można wypełnić szybciej, a wątpliwe kwestie wyjaśnić bez potrzeby wizyty w urzędzie skarbowym.
Czytaj więcej

Nieprawidłowe określanie podstawy opodatkowania VAT dla towarów sprzedawanych w formie zestawów

19 październik 2017

Do Ministerstwa Finansów docierają sygnały o nieprawidłowym działaniu przez podatników polegającym na manipulowaniu podstawą opodatkowania VAT przy sprzedaży towarów w formie zestawów. Dotyczy to przede wszystkim zestawów (oferowanych jako promocyjne), składających się z towarów opodatkowanych podstawową stawką VAT oraz obniżoną stawką VAT.

Czytaj więcej

E-Składka – jeden przelew na własny rachunek w ZUS

19 październik 2017
 • Od 1 stycznia 2018 r. firmy, przedsiębiorcy oraz osoby samozatrudnione będą opłacać wszystkie składki jednym zwykłym przelewem na indywidualny numer rachunku składkowego.
 • Dzięki zmianie płatnicy zamiast kilku przelewów wypełnią tylko jeden, co oznacza dla nich niższe koszty.
 • Zmniejszy się też ilość błędów, ponieważ w nowym przelewie zrezygnowano z podawania danych identyfikacyjnych czy okresu i typu wpłaty.
Czytaj więcej

Dwukrotne zwiększenie limitu 50-proc. kosztów dla twórców

19 październik 2017
 • Limit przychodów osiąganych przez twórców, od których będzie można liczyć 50-proc. koszty uzysku, zostanie dwukrotnie zwiększony.
 • O wspólnym projekcie, który wychodzi naprzeciw oczekiwaniom m.in. artystów i wynalazców, poinformowali 29 września 2017 roku wicepremierzy Mateusz Morawiecki i Piotr Gliński.
 • Zmiany mają zacząć obowiązywać od początku 2018 roku
Czytaj więcej

Obowiązek w podatku VAT powstaje na koniec okresu rozliczeniowego, niezależnie od tego, czy poszczególne czynności można wyodrębnić

28 wrzesień 2017

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 12 lipca 2017 r. (I FSK 1714/15) orzekł, że zgodnie z art. 19a ust. 3 u.p.t.u. usługę, dla której w związku z jej świadczeniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te płatności lub rozliczenia, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi.

Czytaj więcej

8 tys. zł kwoty wolnej od podatku od 2018 roku

19 październik 2017
 • Od 1 stycznia 2018 r. kwota wolna od podatku wzrośnie do 8 tys. zł z obecnych 6,6 tys. zł.
 • Korzyść z podwyższenia kwoty wolnej odczują szczególnie osoby, które uzyskują niewielkie dochody np. z umów zlecenia czy emerytur i rent.
Czytaj więcej

Aviva pyta czy wspólne centrum może korzystać ze zwolnienia z podatku VAT? TSUE odpowiada

28 wrzesień 2017

Aviva należy do grupy Aviva, która prowadzi działalność w dziedzinie usług ubezpieczeniowych i ochrony emerytalnej w Europie. Podstawowym obszarem działalności tej grupy jest tworzenie długoterminowych programów oszczędnościowych, zarządzanie funduszami oraz ubezpieczenia.

Czytaj więcej

JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców od 2018 roku

19 październik 2017
 • Podatnicy VAT, którzy składają deklaracje VAT-7 lub VAT-7K, od 1 stycznia 2018 r. będą mieć obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT.
 • Swój rejestr sprzedaży i zakupów VAT będą przesyłać do resortu finansów jako Jednolity Plik Kontrolny dla potrzeb VAT (JPK_VAT).
 • Ministerstwo Finansów przygotowało kampanię informacyjną na temat JPK.
Czytaj więcej

Dochód wspólnika spółki z o.o. - Spółka nie ma obowiązku poboru podatku

28 wrzesień 2017

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dnia 25 sierpnia 2017 r. (0114-KDIP3-3.4011.244.2017.1.MS1) uznał, że otrzymane przez Wspólnika wynagrodzenie z tytułu wykonywania powtarzających się świadczeń niepieniężnych na rzecz Wnioskodawcy Spółki z o.o.) będzie stanowić dla niego przychód z "innych źródeł", o których mowa w art. 20 ustawy o PIT. Dochód ten będzie podlegał wykazaniu w zeznaniu rocznym i opodatkowaniu wraz z innymi uzyskanymi w roku podatkowym dochodami według skali określonej w art. 27 ust. 1 ustawy o PIT.

Czytaj więcej