Stanowisko w sprawie ujęcia transakcji zamiany składnika aktywów niepieniężnych na inny składnik aktywów niepieniężnych

25 lipiec 2017

Komitet Standardów Rachunkowości na posiedzeniu w dniu 12 czerwca 2017 r. podjął uchwałę w sprawie przyjęcia stanowiska Komitetu w sprawie ujęcia transakcji zamiany składnika aktywów niepieniężnych na inny składnik aktywów niepieniężnych.

Stanowisko zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Ministra Rozwoju i Finansów z 2017 r. poz. 127 i ma zastosowanie po raz pierwszy do transakcji rozpoczynających się od 1 stycznia 2017 r.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby informacje w aktualnościach były zgodne ze źródłem ich pochodzenia. Jednocześnie nie bierzemy odpowiedzialności za ich prawidłowość, kompletność ani aktualność.