Wydatki na biuro dla menadżera stanowią koszty uzyskania spółki

01 sierpień 2017

Czy wynagrodzenie wypłacane menedżerom oraz wydatki poniesione na zapewnienie menedżerowi odpowiedniej infrastruktury biurowej i organizacyjnej oraz składników majątkowych, tj. telefon, laptop, samochód itp. stanowią dla Wnioskodawcy koszt podatkowy?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dnia 26 czerwca 2017 r. (0111-KDIB2-1.4010.69.2017.2.BJ) uznał, iż wydatki na korzystanie ze wskazanych we wniosku sprzętów i infrastruktury należących do Spółki, przez menedżera na podstawie zawartego z nim przez Spółkę kontraktu menedżerskiego, w celach służbowych mających ułatwić mu zarządzanie i kierowanie przedsiębiorstwem, stanowią koszty uzyskania przychodów Spółki, jeżeli może ona udowodnić na podstawie zgromadzonych dokumentów (dowodów) służbowy charakter korzystania z tych środków. Obowiązkiem podatników bowiem, jako odnoszących ewidentną korzyść z faktu zaliczenia określonych wydatków w poczet kosztów uzyskania przychodów – w oparciu o zgromadzone dowody – jest wykazanie związku pomiędzy poniesieniem kosztu, a uzyskaniem przychodu (zabezpieczeniem źródła).
Nadmienić jednak trzeba, iż w sytuacji, gdy Spółka nie jest w stanie udowodnić służbowego charakteru wydatków, tj., że wydatki poniesione zostały w celu uzyskania przychodów, zgodnie z dyspozycją art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie będą stanowiły one kosztów uzyskania przychodów.
Koszty udostępnienia ww. sprzętów i infrastruktury podmiotowi zarządzającemu na cele inne niż zarządzanie Spółką nie stanowią bowiem wydatków związanych z jej działalnością i nie wykazują związku przyczynowo – skutkowego z osiąganym przez nią przychodem.

Źródło: http://sip.mf.gov.pl/faces/views/szczegoly/szczegoly-interpretacji-indywidualnej.xhtml?dokumentId=508684&poziomDostepu=PUB&indexAccordionPanel=-1#tresc

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby informacje w aktualnościach były zgodne ze źródłem ich pochodzenia. Jednocześnie nie bierzemy odpowiedzialności za ich prawidłowość, kompletność ani aktualność.