Bez znaczenia jest wiedza nabywcy, że sprzedający usługę nie rozliczy podatku VAT oraz nie opodatkuje uzyskanego przychodu podatkiem dochodowym od osób prawnych

19 wrzesień 2017

Czy Wnioskodawca ma prawo zaliczyć w koszty podatkowe wysokość czynszu najmu, wiedząc, że wystawca faktury nie zapłaci podatku dochodowego należnego z tej faktury, gdyż przy rozliczeniu kompensatą nie otrzyma środków pieniężnych, natomiast wiadomym jest, że nie posiada zdolności finansowej do regulowania zobowiązań?

Dyrektor Krajowej informacji Podatkowej w interpretacji z dnia 25 sierpnia 2017 r. (0111-KDIB2-1.4010.132.2017.2.BJ) uznał, że wydatki ponoszone przez Wnioskodawcę tytułem czynszu najmu nieruchomości, w której prowadzi on działalność handlową, mogą stanowić koszty uzyskania przychodów. Bez znaczenia jest przy tym wiedza Wnioskodawcy, że sprzedający usługę nie rozliczy podatku VAT oraz nie opodatkuje uzyskanego przychodu podatkiem dochodowym od osób prawnych, bowiem ustawa o pdop nie uzależnia możliwości zaliczenia określonego wydatku do kosztów podatkowych od dokonania ww. czynności. Istotne jest to, że ponoszone przez Wnioskodawcę wydatki na czynsz najmu pomieszczenia będą bezsprzecznie związane z prowadzoną przez Niego działalnością gospodarczą i mają oczywisty związek z osiągniętymi przychodami.

Źródło: http://sip.mf.gov.pl/faces/views/szczegoly/szczegoly-interpretacji-indywidualnej.xhtml?dokumentId=512955&poziomDostepu=PUB&indexAccordionPanel=-1#tresc

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby informacje w aktualnościach były zgodne ze źródłem ich pochodzenia. Jednocześnie nie bierzemy odpowiedzialności za ich prawidłowość, kompletność ani aktualność.