Dyrektor KIS odmawia odliczenia zakupu samochodów ze środków własnych Prezesa

19 wrzesień 2017

Wnioskodawca – Spółka z o.o. (dalej także: „Spółka”), zakupił samochody w USA. Ponieważ nie posiadał konta w kantorze internetowym, w transakcji pośredniczyła Firma X (dalej także: „Pośrednik”).

Prezes Zarządu Spółki przekazał prywatne pieniądze w gotówce Firmie X, a ta, już przelewem, zapłaciła za zakupione samochody. Na fakturze, którą otrzymał Wnioskodawca, sprzedawcą jest firma zagraniczna, odbiorcą Wnioskodawca, natomiast Pośrednik występuje jako płatnik. Zostały wystawione 3 faktury, na 3 samochody. Cena jednego nie przekracza 15.000 zł, cena dwóch pozostałych – przekracza.W uzupełnieniu wniosku, ujętym w piśmie z 8 sierpnia 2017 r., wskazano ponadto, że zakup wskazanych we wniosku samochodów nie nastąpił na podstawie umowy, Sprzedawca samochodów i Wnioskodawca nie byli związani żadną umową.
W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytania:
1. Czy w związku z obowiązującym od 1 stycznia 2017 r. nowym limitem transakcji, które można przeprowadzić bez korzystania z rachunku płatniczego, Wnioskodawca może zaliczyć wskazany we wniosku wydatek do kosztów uzyskania przychodów?
2. Czy zakup poszczególnych samochodów należy traktować jako pojedyncze transakcje, czy też zakup trzech samochodów jako jedną transakcję?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dnia 1 września 2017 r. (0111-KDIB2-1.4010.131.2017.2.MJ) uznał, że jedną z przesłanek zaliczenia określonego wydatku do kosztów podatkowych jest poniesienie go przez podatnika – musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych tego konkretnego podmiotu. W sytuacji zatem, gdy podatnik nie poniesie kosztu, ponieważ środki finansowe wypłacane są przez inny podmiot, określonego wydatku nie będzie można zaliczyć do kosztów podatkowych – nie można bowiem stwierdzić, że został on definitywnie poniesiony z majątku podatnika.
Odnosząc się do powyższego stwierdzić należy, że skoro, jak jednoznacznie wynika z wniosku, Pośrednikowi zostały przekazane prywatne środki Prezesa Zarządu Spółki (co jednoznacznie wskazuje, że wydatek nie został pokryty z zasobów majątkowych Wnioskodawcy), to ww. wydatek nie może zostać zaliczony do kosztów podatkowych Spółki

Źródło: http://sip.mf.gov.pl/faces/views/szczegoly/szczegoly-interpretacji-indywidualnej.xhtml?dokumentId=513292&poziomDostepu=PUB&indexAccordionPanel=-1#tresc

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby informacje w aktualnościach były zgodne ze źródłem ich pochodzenia. Jednocześnie nie bierzemy odpowiedzialności za ich prawidłowość, kompletność ani aktualność.