Czy odliczyć wydatki poniesione przed rozpoczęciem działalności? Wydatki na meble tak, na kształcenie nie!

26 styczeń 2018

Czy wydatki poniesione przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej, w postaci:

I. Opłat związanych z uzyskaniem tytułu doktora nauk prawnych:
a. opłata za kurs metodologiczny przygotowujący do egzaminu doktorskiego tzw. opłata za przewód doktorski;
b. opłata za kurs języka angielskiego prawniczego;c. opłaty związane z uczestnictwem w konferencjach;
II. Opłat związanych z uzyskaniem tytułu radcy prawnego:
a. opłaty za kurs przygotowujący do zdania egzaminu radcowskiego;
b. miesięczne składki członkowskie za okres od dnia uzyskania tytułu radcy prawnego do dnia rozpoczęcia prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej;
c. opłaty za przystąpienie do egzaminu radcowskiego;d. opłaty za wpis na listę radców prawnych, w celu uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu radcy prawnego,warunkujących w świetle art. 23 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 1982 r., nr 19, poz. 145);
e. opłata za wypożyczenie laptopa podczas egzaminu radcowskiego tzw. laptop dla aplikanta;
III. Opłat za meble zakupione do prowadzenia działalności prawniczej ale przed jej rozpoczęciem.
IV. Wydatków na książki i publikacje prawnicze.
V. Opłat za kursy wykorzystywane w działalności pomimo, iż zostały przygotowane wcześniej ale ich nie wykorzystywała.
(i zgodne z prawem wykonywanie działalności gospodarczej w tym zakresie), mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów z tejże działalności gospodarczej?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dnia 5 grudnia 2017 r. (0114-KDIP3-1.4011.338.2017.1.IF) uznał, że wydatki związane z procesem uzyskiwania tytułu doktora nauk prawnych i tytułu radcy prawnego, oraz wydatki na kursy języków obcych oraz na zakup książek i publikacji prawniczych nie spełniają przesłanek, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, co oznacza, że wskazane we wniosku, a poniesione przez Wnioskodawczynię przed rozpoczęciem prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej wydatki, nie mogły (i nie mogą) obiektywnie przyczyniać się do osiągnięcia przychodu, bądź też służyć zachowaniu lub zabezpieczeniu źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza, ponieważ źródło to w tym czasie nie istniało.
Natomiast wydatki poniesione na zakup mebli, które stanowią wyposażenie biura i są wykorzystywane tylko do pozarolniczej działalności gospodarczej będą mogły zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów z tejże działalności gospodarczej bądź to bezpośrednio w miesiącu oddania ich do używania, bądź poprzez odpisy amortyzacyjne.

Źródło: http://sip.mf.gov.pl/faces/views/szczegoly/szcz...

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby informacje przekazywane w naszym Newsletter były zgodne ze źródłem ich pochodzenia. Jednocześnie nie bierzemy odpowiedzialności za ich prawidłowość, kompletność ani aktualność.