CFC - zagraniczna spółka kontrolowana – wystarczy zwolnienie jednego rodzaju przychodu

21 czerwiec 2017

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyroku z dnia 14 marca 2017 r. (I SA/Gl 1350/16) orzekł, że w świetle art. 24a ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm.) zagraniczna spółka zyskuje przymiot zagranicznej spółki kontrolowanej, jeżeli co najmniej jeden z wymienionych w pkt b rodzajów przychodów w państwie siedziby (zarządu) zagranicznej spółki podlega zwolnieniu bądź wyłączeniu z opodatkowania podatkiem dochodowym w tym państwie, bez względu na to, czy zwolnienie to jest czy też nie jest obwarowane spełnieniem określonych warunków w państwie siedziby, pod warunkiem spełnienia pozostałych kryteriów wynikających z tego przepisu.

Czytaj więcej

Wydatki na spotkania, w tym na osoby towarzyszące, (rodziny) kontrahentów i przedstawicieli kontrahentów

21 czerwiec 2017

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 28 marca 2017 r. (II FSK 536/15) orzekł, że wydatki ponoszone przez spółkę na osoby towarzyszące (rodziny) kontrahentów / przedstawicieli kontrahentów uczestniczących w organizowanych przez spółkę spotkaniach nie mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Czytaj więcej

Polska wśród inicjatorów międzynarodowego porozumienia przeciw unikaniu opodatkowania

16 czerwiec 2017
  • Wicepremier Mateusz Morawiecki podpisał 7 czerwca 2017 r. Konwencję przeciwdziałającą ukrywaniu dochodów przed opodatkowaniem.
  • Dzięki temu do umów podatkowych zostaną wprowadzone mechanizmy, które pozwalają na uszczelnienie systemów podatkowych i ograniczenie nieuczciwego unikania opodatkowania na poziomie międzynarodowym.
  • Konwencja będzie promować uczciwą konkurencję między firmami, ponieważ wyeliminuje wiele możliwości międzynarodowej optymalizacji podatkowej.
Czytaj więcej

Dochód małoletniego dziecka z działalności gospodarczej

21 czerwiec 2017

Zmarły mąż wnioskodawczyni był wspólnikiem spółki cywilnej. W umowie spółki przewidziano, że w razie śmierci któregokolwiek ze wspólników, spadkobiercy zmarłego wspólnika wchodzą do spółki na jego miejsce.

Czytaj więcej

Ostrzeżenie MF przed optymalizacją podatkową z wykorzystaniem spółek zagranicznych z uwagi na przepisy dotyczące tzw. miejsca zarządu

16 czerwiec 2017

Ministerstwo Finansów ostrzega przed stosowaniem schematów agresywnej optymalizacji podatkowej polegających na nadużywaniu podmiotów – głównie spółek kapitałowych – formalnie zarejestrowanych za granicą w sytuacji, gdy są one faktycznie polskimi podatnikami i są zarządzane z terytorium Polski.

Czytaj więcej

Kontrola krzyżowa nie pozwala na przedłużenie zwrotu podatku VAT

16 czerwiec 2017

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 18 maja 2017 r. (I FSK 201/17) orzekł, że przedłużenia terminu zwrotu podatku, na podstawie art. 87 ust. 2 zdanie drugie ustawy o VAT, nie można uzasadniać czynnościami niemieszczącymi się w zakresie danej procedury weryfikacyjnej podatnika.

Czytaj więcej

Koszty wynajęcia samolotu

07 czerwiec 2017

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dnia 5 kwietnia 2017 r. (1462-IPPB1.4511.87.2017.1.KS) uznał, że poniesione wydatki, związane z wynajęciem samolotu nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów, o których mowa art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Czytaj więcej

Noclegi i zakwaterowanie dla zleceniobiorców a podatek dochodowy od osób fizycznych Agencja pracy tymczasowej zadała następujące pytania:

16 czerwiec 2017
  1. Czy wartość zapewnianych zleceniobiorcom nieodpłatnie noclegów stanowi ich przychód z umowy zlecenia, o którym mowa w art. 13 pkt 8 u.p.d.o.f., a tym samym czy w odniesieniu do ww. kwot strona winna wypełniać obowiązki płatnika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych zgodnie z treścią art. 41u.p.d.o.f.?;
Czytaj więcej

Wykorzystanie kuponu rabatowego

07 czerwiec 2017

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z dnia 10 maja 2017 r. (I SA/Po 1313/ przyznał rację wnioskodawcy, że wykorzystanie rabatów kuponowych do kupna towarów i usług od pośrednika czy bezpośrednio do sprzedającego przez platformę internetową nie prowadzi do powstania przychodu.

Czytaj więcej